{623.} XX. FEJEZET.
IRÓK.


FEJEZETEK

Nem lehet egyáltalán czélunk a Szilágyságban született írók életrajzát rendre nyújtani. Csupán Csáthy Demeterről, Ilosvai Péterről, Marosi Istvánról, Kölcseyről, a Zilahi-testvérekről, s még pár másról kívánok itt külön fejezetben megemlékezni. A legkimerítőbben Ilosvaival s Toldijával kell foglalkoznom, mert e nagy jelentőségű irodalomtörténeti kérdés megokolttá teszi, ha a helyi monographus is igyekszik a maga adatait hozzáfűzni.