Barsa

Krasznavármegyei birtokos nemzetség, a mennyiben az ezen nemzetségbeli Kopasz nádor-ágból való Bekcs (Bekch) parancsolt 1311-ben Valkó várában.*V. ö. e. mű II. k. 245. l. és Karácsonyi: A Magyar Nemzetségek, I. 211.