Bátori és Báthori

Báthori Ferencz 1590-ben nemes személy.

Bátori P. György 1730-től récsei, 1766–1774. borzási evang. reform. pap. Borzáson halt meg.

Egy Bátori P. György 1777–1823. krasznahorváti, 1803–1824 közt lompérti evang. reform. pap.

Báthori György 1747-ben a szilágyfőkeresztúri evang. reform. egyháznak egy czinkannát adott.

{120.} Bátori András 1753-ban lecsméri, 1766-ban récsei evang. reform. pap, meghalt Kövesden.

Báthori András 1772–1779. nagymoni evang. református pap.

Bátori Miklós 1781-ben zilahi (székely-utczai) lakos.

1805-ben Bátorÿ József tasnádi nemes homagiális esküt tett.

1802 előtt Bátori József középszolnoki helyettes alszolgabíró, 1804–1806. assessor, Gábor 1830-ban assessor, 1833–1847-ben táblabiró.