Benoldi

János fia, Balázs szintén ama szomszédok közül való, a kik 1388-ban a most említett ügyben tanúk.*U. o.