Beregszászi

József 1807-ben somlyai sebész.

Berekszászi Pál 1601-ben magyargoroszlói evang. református pap, a kit tatár fogságra hurczoltak. István 1721-ben szamosudvarhelyi, Márton 1770–1777. tasnádszántói evang. reform. pap.