Besi

András és jános 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakosok.