Bod

Nagydobán tünik föl az ily nevű család 1487-ben.*Csánki, I. k. 568. lap.

Bod András 1624-ben zilahi szenátor.

Bod Péter 1830-tól 1836-ig érszentkirályi, 1842 és 1845 közt szilágycsehi evang. reform. pap (assessori hivatalt is viselt.)

{182.} Bod Péter is aláírta a nagy Wesselényi Miklóssal a partiumi vármegyék közjogi helyzetének rendezése iránt a pozsonyi országgyűléshez intézett kérelmet.*E mű I. k. 291. l.

Bod László 1871–1874. tasnádszarvadi evang. reform. pap, a kolozskalotai egyházmegyébe távozott.

Bod László 1895 óta szeéri evang. reform. pap.

Bod Ferencz sámsoni jelenlegi evang. reform. pap.