Bodoki

János 1688-ban tasnádszarvadi, István 1712-ben zilahi, Kelemen 1729-től bogdándi evang. reform. pap (székbeli {184.} bíróságot is viselt; Sámsonban halt meg eklézsia nélkül). Másik Bodoki Kelemen 1760-ban kusalyi evang. reform. pap (meghalt S.-Újlakon).

Egy Bodoki Kelemen aláírta amaz okiratot, a mely szerint Gencsi István és György kiváltanak Vid Mihály utódaitól egy ilosvai jobbágytelket.*Gencsi-lt. nr. 114. (1734-ből?)

Sámuelt 1736 november 2-dikán Szilágy-Csehen comissáriussá választották a peéri járásba. Sámuel, ákosi saját telkén lakó, egyházi adómentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 177-ben összeírt személyek névsorába.