Borbola

Gábor, érkávási lakos 1771-ben nemességének igazolását kéri Közép-Szolnoktól.*P. C. Product. 46. lap. 1781-ben János ugyancsak Ér-Kávásról tett homagialis esküt. Közép-Szolnok vármegye e családnak Péter, János (id. és ifj.) meg Mihály nevű tagjait Gyöngyről vette föl az 1797-diki összeírásban. Péter s a két János kisebb birtokos, Mihály árendás.*V. ö. Burbulás.