Borsi

Borsyi Miklóst ügyvédjöknek vallották 1446 jul. 16-dikán Nagy-Dobán Dobai Bartus György,*Dl. Km. Prot. C. min. p. 5. nr. 3. aug. 14-dikén Moni Imre meg Deésházi Ferencz és Sebestyén.*U. o. p. 20. nr. 1. 1448 aug. 11-dikén Deésházi László fia, Demeter, Deésházi Miklós fia. Máté meg Deésházi Jakab fiai: Sebestyén és Ferencz.*U. o. pag. 38. nr. 2. áthúzgálva. András zsibói nemest Udvarhelyről Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. Ferencz deésházi saját telkén lakó adózó nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. 1805-ben Ferencz és István, deésházi adózó szabad állapotú lakosok a haza csendességben való tartására kiállhatnak gyalog. Istvánt, a ki homagiális esküt is tett, gyalogosnak vették föl a menyői fegyverfogható adómentes nemesek névsorába.