Borsvai

Borsvay Zsigmond, mint Valkay Erzsébet fia, azok között volt, kiknek nevében 1584-ben Valkai Anna tiltakozott {208.} az ellen, hogy Zsombori László adományul kapja néhai Csire Petronella Köőd, Kelencze és Újlak részbirtokait, mert ezeket Zsombori néhai neje, Valkai Zsuzsánna után bírta.*Lelesz, Signat. Lib. 9. fol. 62. Zsigmond tíz akó bort adott Gyulafi László várában 300 frt értékben megőrzés végett; Gyulafi azonban e helyett a saját hasznára fordította. Ezért 1608-ban Borsvai özvegye Losonczi Bánfi Judit törvénybe idézteti Gyulafi özvegyét Széchi Katát.*GKG. C. fasc. XIX.