Bossányi

Egy 1701 julius 7-diki jegyzék ama jószágokat sorolja fel, a melyeket Bossanyi uram nemes Közép-Szolnok vármegyében elfoglalt. E jószágok: jobbágyok Peérban (12), Csánban (2), Usztatón (2, ezek is Csánban laknak), Magyar Csaholyban (1).*Szgy.