{224.} Bökényi

Bewkeni András deákot ügyvédjöknek vallják 1449 aug. 21-dikén Nagydobai Csizér Fülöp és Benedek.*Dl. 36,391. Km. Prot. C. min. pag. 62. nr. 1. 1450 jan. 12-dikén Vérvölgyi Dénes és János.*U. o. p. 102. nr. 2. Jul. 28-dikán Menyői Albert, Moni Barta Pál, Menyői Ramacsa István és fiai: Illés és Péter.*U. o. p. 112. nr. 4. Aug. 10-dikén Deésházi Eze Pál és István.*U. o. p. 114. nr. 4. Andrást 1459 okt. 4-dikén Bélteki Drágfi Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 60. nr. 1. Decz. 14-dikén Kusalyi Jakcsi Péter,*U. o. p. 67. nr. 2. a ki 1460 jan. 2-dikán Bekeni Pált is ügyvédjének vallja.*U. o. p. 102. nr. 3.

1623-ban nemes Berendi Bekenÿ István gondnoki vallomást tesz Ilosva, Hosszúmező, Lompért és Ököritó részbirtokairól Sarmasági László számára.*Lelesz, Prot. 62. fol. 45. an. 1623.

Az 1630 junius 9-dikén Debreczenben tartott közzsinat Bekeni Vazult Bagosra,*Tört. Tár, 1898. évf. 629. lap. az 1634 junius 18-dikán Szatmárt tartott közzsinat Bökeni Jánost Csaholyra (Cziahol)*U. o. 631. lap. küldte papnak.

1678-ban Bökényi Katalin Nagy Lázár neje.*Gencsi-lt. nr. 663. Bökényi Katáról gyermekeire: Nagy Pandára férj. Nagy Györgynére, Nagy Erzsébetre s férjére Gyarmati Györgyre meg ezek fiára: ifjú Gyarmati Györgyre szállottak az ilosvia kuria, a lompérti és hosszúmezői örökös jobbágytelkek, miket utóbbiak 1711 szeptember 16-dikán tartozékaikkal együtt elzálogosítanak Gencsi Györgynek és nejének, Dobai Erzsébetnek.*U. o. nr. 1180.

1809-ben Bökényi Ferencz birtokos Felső-Szopron.*Szirmai: Szatmár, 1810. II. 152. lap.