Czucz

1693-ban a krasznavármegyei Birgezden lakó Czucz Ferencz nyolcz évre zálogba adta középszolnokvármegyei Ököritón levő jószágát Guthi Farkas középszolnoki szécsi lakosnak és nejének Sarmasági Máriának 225 frétrt.*Szgy. Szept. {254.} 12-dikén zálogba vesz Kara Jánostól egy ököritói jobbágytelket.*Gencsi-lt. nr. 1611. más.