Drágosfalva.

Nevének változatai: 1393-ban*Dl. 7898. Dragusfalua. 1553-ban*Trans. fasc. 9. nr. 69. Drágosfalva és Dragwsfalwa.

Alapító kenézéről vette nevét.

E község egykor Oláh-Lápos határán elterülő hegycsoport egyik „Ruoja” ágazata által határolt völgyének és pataknak torkolatánál feküdt Dragumérfalva néven s innen költözött időnként át a mai Oláh-Láposra a népmonda szerint 1600 körül,*L. O.-Láposnál. melyet adataink is megerősítenek.

Első birtokosai a Láposvidék urai, a Losonczi Bánffyak voltak. 1393-ban*Dl. 7898. a Bánffyak közti osztály szerint ez oláh falu Dénes mester fiainak Péter, György és Lászlónak és néhai István fiainak László és Istvánnak jutott.

1488-ban*Km. prot. Mich. 106. és Erd. Muz. Györgyfalvi László fiai Salatiel és Miklós e birtokot, melyet még atyjuknak Losonczy Albert zálogosított el, Harinnai Farkas Tamásnak vetik zálogba.

{375.} 1502-ben*Km. prot. Michael 94. Farkas Tamás fia János magszakadása esetére sógorát Bikli Jánost teszi örökösévé.

1505-ben*Km. prot. O. 65. és 1506-ban*Dl. 30911. néhai Harinnai Farkas Tamás Drágosfalvát végrendeletileg sógorának Biklinek adományozván, abba fia Farkas János is beleegyezett.

1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Csicsóvár tartozéka a Lápos vidékén. Vajdája Páska Fülöp. Van benne Oláh-Lápossal együtt 20 kapu, 16 szegény lakosa és 6 elpusztult ház.

1592-ben*Orsz. ltár. midőn felső-szőcsi Burzót statuálják, külön emlitik Drágosfalvát, Lárgát, Tőkést és Oláh-Lápost, melylyel ezután egyesült.

Jobbágyszolgálmányok: 1552-ben*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Oláh-Lápossal együtt adtak 5 fejős tehenet 11 frt, egy ökröt 3 frt, 50 köböl zabot 16 frt 67 denár, két köböl gabonát 1 frt 60 denár, 6 pint vajat 1 frt 50 denár, 10 bárányt 1 frt 20 denár, 5 sajtot 40 denár, 1 tömlő túrót 1 frt 50 denár, 80 csirkét 1 frt 60 denár értékben, birságba fizettek 6 frt 80 denárt.

1553-ban*U. o. jobbágyaiknak évente Szent-Mártonnapon egyik fele 16, másik fele 8 denárt fizetett. Szent-György napon juhaikbol 50-det adtak.*Bővebben Csicsóváránál.

Dragumérfalvi Barla család czímere.

Dragumérfalvi Barla család czímere.*Siebm. Wb. IV. B. 12. Abth. 193. Taf. V. Ö. O.-Lápossal.