Erdőháta.

Először 1579-ben*Gyf. kápt. Divers. III. fasc. 3, 4. nr. 47. és 65. mint Podvinyai Mihály birtoka emlittetik, ennek özvegye Frátai Erzsébet kezében, kinek egyezmény útján Kendi Sándor mint Podvinyai örököse az özvegy férjhezmeneteléig 3 házas jobbágytelket ad.*Hogy ezen község alatt, melyik falu neve lappang, vagy elpusztult? azt eldönteni adatok hiányában nem tudom, gondolom Tőkepataka rejlik alatt, de kideritése szerencsésebb kutatóra vár.