Füzestelke.

Nevének változatai: 1173 – 1196 közt*Haz. Okmt. VII. 20. Fizesteleke.

Nevét személynévtől kapta.

Először emlittetik 1173–1196 közt*U. o. Fizesteleke néven.

{500.} Pujon és Szent-Egyed közt feküdt.

III. Béla király 1173–1196 közt ezen Füzesteleke birtokot*Haz. Okmt. VII. 20. Görögországban tanúsított vitézi érdemekért Lob-nak és testvérének Tamásnak, a mostani gr. Wass család őseinek adományozta.

Lobról e birtok fiára: Csornára (Chama) szállott, kit is 1230-ban*U. o. IV. Béla király ebben meg is erősített.

1354-ben*Gr. Wass levéltár. a széki kir. kamarás e helyet (már ekkor csak locus) Szék városához akarta foglalni, de Wass Miklós kérelmére az erdélyi nemesek közönsége kijelentette, hogy Füzestelke mindig a szentegyediek birtoka volt és soha sem tartozott Székhez.