Girókút.

Nevének változatai: 1371-ben*Dl. 27433. Girokút.

Esztény mellett, Tötör és Girolt körül feküdt. Girolton a Fundatura nevű határrész egykor régi község helye, kérdés vajjon nem itt feküdt-e?

Girókút első birtokosaiul a XlV-dik század elején élt Döme fia Miklós után 1371-ben*Dl. 27433. a Tötöriek birják és pedig Mike fiai: László {541.} és Mihály, Széles Péter fia Miklós és Miklós fiai: Mihály és István, kik azon Deme fia Miklós leányának Agatának leánynegyede fejében e birtok negyedrészének 1/3-át adják oda. További története előttünk ismeretlen.