Hunttelke.

Hunttelke 1314-ben*Magyar Nemz. Muz. fordul elő s ekkor mint Pánczélcsehhez tartozó földrész emlittetik, valószinüleg egykori Hunt birtokosa után.*Lásd Pánczélcseh.