Ivánkatelke.

Nevének változatai: 1322-ben*Hazai Okltár 194. l. Iwanteleke. 1447-ben*Dl. 27479. Iwanka. 1467-ben*Km. prot. f. 36. Jankathelke.

Alapitója bizonyosan azon Ivánka a Toldalagiak őse volt, kinek Gyula fia György 1265-ben*Hazai Okmánytár. VI. 134, 135. Pujont eladta.

1322-ben*Hazai Okltár 194. l. Iwankateleke Pujonnal együtt a Toldalagi Gáboré és fiáé Pálé, ki azt Szentegyedi Jakabnak és az Emich fia Wass Miklósnak 70 márkáért eladja.*L. Pujon.

1447-ben*Dl. 27479. Lónai Miklós nejét és fiait Lónai Ozsvát és Jánost, Wass Miklós itteni birtokának negyedrészébe leánynegyed jogán beigttaják.

1467-ben*Km. prot. f. 36. Iklódi Domokos leánya Mária itteni részét Wass Domokosnak adományozza.

1477-ben*Dl. 26427. Wass Vid leányai Erzsébet Gesztrágyi Istvánné és Margit Szentegyedi Székely Lőrinczné atyjuk itteni részéből testvéreiktől Wass István, Pál és Zsigmondtól osztályt követeltek, a mit azok megtagadván, perre került a dolog.

{140.} 1483-ban*Km. prot. i. 31. és Dl. 27545. Jankatelke Szent-Egyed határában emlittetik.

1493-ban*Km. prot. m. 57. Szentegyedi Botos János fia Egyed itteni részét sógorának Botos Balázsnak adja el, a ki azt*U. o. prot. m. 58. Kisfaludi Ombozi Miklósnak veti zálogba.

További története előttünk ismeretlen. Valószinüleg Szent-Egyedbe olvadhatott be, melynek határában feküdt.