Kabalapatak (Kis-).

Nevének változatai: 1591-ben*Km. Lib. Reg. Sigism. Báthory. 295. Kiskabalapatak.

Kabala név, kabala földje már 1271-ben*Fejér. Cod. Dipl. T. 3. V. 1. p. 153–158. előfordul s ebből azt gyanitjuk, hogy az egykori községet magyarok alapitották, különben neve lovat, kanczát tesz.

Először emlittetik 1338-ban*Dl. 30010. mint patak Kabalapataka néven.

Ez egykori község Szurduk körül feküdt, de hol és melyik községbe olvadt be, vagy melyik rejlik alatta, adatainkból el nem dönthető.

Kis-Kabalapatak nevü falvat emlit a kolozsmegyei Almásvár tartozékai közt egy 1591. évi oklevél,*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 295. midőn Báthory Zsigmond néhai Balassa Margitnak első férjétől Bornemisza Benedektől való gyermekeit Zsigmondot és Annát, valamint második férjét Kendy Gábort s attól való fiait Istvánt és Gábort itteni részükben megerősitette.

{159.} 1592-ben*Km. Kolos C. 3, 9, 101. Báthory Zsigmond itteni részét, mely Csáky Dénes fia Mihály magvaszakadtával szállott reá, Csáky Istvánnak adományozta.

1593-ban*Gyf. div. Cott. II. fasc. 4. nr. 32, 40. Bornemisza Benedek leánya Zsófia özv. Saffarith Györgyné itteni részét Kendy Gábornak veti zálogba.

1607-ben*4. Lib. Reg. 87. és Km. Doboka R. 26. Rákóczy Zsigmond Haller Gábornak Bocskay Ilonától való fiait Györgyöt és Zsigmondot, úgy néh. Bánffy Kristófnak Bocskay Judittól való fiát Lászlót Bocskay István végrendelete alapján, annak itteni részében megerősiti, de az igtatásnak Gyulaffy László özvegye Széchy Katalin ellentmondott.

1627-ben*Km. Doboka H. 33. a fejedelem Haller Györgyöt, Zsigmondot és Bánffy Lászlót itteni részeikben megerősiti.

1630-ban*16. L. Reg. 17. a fejedelem Borsai Zakariás István özvegyét Báthory Annát, Zakariás Borbálát Kakucsi Imrénét, Juditot Bagosi Károlyi Jánosnét, Zsuzsánnát Nága Andrásnét és Zakariás Zsigmondot itteni részükben megerősiti.

1651-ben*Erd. Országgyül. Eml. XI. 132. l. a gyulafehérvári országgyülés 29. §-a elrendeli, hogy Szurdukon, Kabalapataknál hajó ne tartassék.

További történetére vonatkozó adataink hiányoznak.