Kabia.

Nevének változatai: 1325-ben*Gr. Erdődy ltár Galgóczon. Kabia néven fordul elő.

Kabiát, mely a Láposvize mellett volt, kezdettől fogva a Losonczi Bánffyak, mint Lápos vidékének urai, birtokolták. A Bánffy Dénes fiai közt 1325-ben*U. o. történt osztály szerint Bánffy István kapta.

Mikor pusztult el, vagy melyik község lappang alatta, nem tudjuk.