Kacalaháza.

Nevének változatai: 1325-ben*U. o. Kachalahaza.

Midőn Losonczi Bánffy Dénes gróf fiai: Tamás, Dezső és István erdélyrészi birtokaikon megosztoznak, e birtok, mely 1205–35 körül {160.} keletkezhetett, több helységgel együtt ifj. Dezsőnek jutott 1325-ben*Gr. Bánffy ltár. s ekkor e község a „Cusal” vize mellett levőnek íratik s valószinüleg a mai Felső-Kosály körül feküdt s abba is olvadhatott be.

Többé róla szó adataink közt nincs.