Kendermart.

Nevének változatai: 1173–1196 közt*Haz. Okmtár. VII. 20. Kundurmart. 1321-ben*Dl. 29422. Kundurmart.

III. Béla király*1173–1196 közt. Kondormart birtokot, Görögországban szerzett vitézi érdemeikért,*Haz. Okmtár VII. 20. Lobnak és testvérének Tamásnak a mostani gr. Wass család őseinek adományozta.

Lobról e birtok fiára Csomára szállott, kit is 1230-ban*U. o. IV. Béla király ebben meg is erősitett.

{288.} Csoma után Kondormartot Emich fia Wass Miklós birta, de ettől pártütése miatt I. Károly elkobozta és csak 1321-ben*Dl. 29422. adta neki vissza Szent-Gotthárd, Czege stbbivel együtt,*Tamás vajda szolnoki comes Csicsóvára alatt kelt okmány szerint 1321. nov. 1. de a király nem erősitette meg őt Kondornak birtokába.

Mint határhely emlittetik 1587-ben*Km. prot. DD. 122. Kondor-Márok Szt-Egyed határában. Ez elpusztult község lakói valószinüleg ide olvadhattak be.

1734-ben*E. F. L. III. 222. R. Szék város határában Kondor-Marok földrész Szent-Egyed és Szekulalj, ma Kis-Szék határai mellett emlittetik.

1749-ben*U. o. 226. C. a fiskus gr. Bánffy Dénesnek a Szék határában fekvő Kondormark nevü helyben levő kaszálóját magához akarja váltani.

És végül 1757-ben*U. o. 234. D. Vasas-Szent-Ivánban Kondormárk nevü rész, mint falu erdeje emlittetik.