Képestelek.

Képestelek Szolnokvár földje volt kezdetben. Valószinüleg V. István király adományából a Kökényes Renold nemzetségbeli név szerint János fia Renold ispán birtokába jutott. Renold vagy Rajnáld ezen birtokát {341.} Ormánynyal együtt sógorának Kathyz Péter mesternek a Kacsics (Kathyz) nemzetségbeli*E családra vonatkozó adatokat lásd Pallas Lex. II. 512. l. Mihály fiának adományozta 1312-ben.*Anjoukori Okmtár I. 270. l. Valószinüleg Ormányba olvadt bele. Girolt és Ormány között feküdt.

1749-ben*E. F. L. XII 1/2. 11. c. Képes Ormány egyik határhelye.*V. ö. Ormánynyal. 1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. La Chipes dülő emlittetik.