{359.} Kéthorpágy.

Első megemlitéskor 1320-ban*Dl. 1991. Kethurpaag a Sombor nemzetségben Teke János, Botos Miklós s Ördög András a Mihály fiaié. Tőlük I. Károly király e Dobokamegyében fekvő községet elvevén, Elefanthy Dezsőnek adja.

1331-ben azonban*Erd. Muz. I. Károly király nekik visszaadta.

Hol feküdt, vagy hogy melyik község lappang alatta, nem tudjuk.