Kis-Magura.

Valószinüleg Nagy- vagy a későbbi Galgó-Magurából vált ki s a XVI-ik század végén vagy XVII-ik század elején keletkezett. Először 1609-ben*6. Lib. Reg. 76. emlittetik, mint Kővárhoz tartozó fiskális birtok. 1613-ban*Tatrossy család levéltára. Báthori Gáspár kaczkói Török Istvánt a mezei hadak kapitányát s nejét Kun Zsófiát s leányát Katalint e birtokukban új adomány czímén Kopaszfalvával együtt megerősiti.

Kismagurai Mikes család czimere.

Kismagurai Mikes család czimere.*Sieb. Wb. IV. B. 12. Abth. 131. Taf.

1615-ben*E. F. L. VII 1/2. F. 10. Kis-Magurát, mely N.-Magura, Galgó, Sósmezővel volt határos, Bethlen Gábor Török Istvánnak s nejének Kun Zsófiának adományozta s így Kaczkóhoz tartozott. Ugyanezen évben Török Istvánt s nejét, más részt rettegi Folthy Gergelyt s nejét Tarcsai Borbálát és testvérét Pribék Tamást Magura birtokában megerősiti.*8. Lib. Reg. 12, 13.

1633-ben*Km. prot. II. 61. Kun Zsófi: 1. Cserényi Mihály, 2. Sárközy Miklós, 3. Török István özvegye itteni részét gyermekeinek: Sárközi Jánosnak, Török Margit Nagy Imrénének és Wass Ferencznek Török Katától való leányának Zsófiának hagyományozza és 1633-ban is*Km. prot. M. 46. birja.

{369.} 1658-ban*Torma cs. ltára. Kis-Magurán a szamosujvári uradalomnak egy adózó jobbágya van.

1673-ban*Km. Conv. Arm. M. 3. prot. Rákosi III. 500. kismagurai Mikes nemes család emlittetik. Kismagurai Mikes Pált, Filepet, Gergelyt és Pétert Apaffy Mihály Gyula-Fejérvárt ez évi szept. 26-án megnemesiti.*Kihirdetve Nagy-Somkut. 1676. ápr. 28.

1691-ben*E. F. L. VII. 748. E. Kis-Maguráról írják, hogy lakosai régen megnemesedtek s mivel földje igen sovány, nem élhetvén rajta, 1685-ben elmentek róla s azóta pusztán áll. 1701-ben*Km. Lymbus. is elpusztultnak mondatik.

1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. Kis-Magura pusztáról azt írják, hogy a Mikes nemes család lakott benne, de kihalt.*Ekkor N.-Magura, Sósmező, Frinkfalva és Galgóval mondják, hogy határos. A fiskus a gr. Teleki családnak adta, azt hivén, hogy az övé és hogy Maguricza nem más, mint Kis-Magura s ebből pert kezdvén, de elvesztette.

1775-ben*E. F. L. VII 1/2. F. 10. id. Palatkai László özvegye Mara Klára*Lásd Kaczkót. Kis-Magura (tán Maguricza) pusztát, mely 3 puszta telekből állott, Rácz Antalnak veté zálogba.*Szomszédai, mint 1715-ben. 1781-ben*E. F. L. VII 1/2 f. 10. a fiskus vissza akarta váltani, azt hivén, hogy fiskális birtok, de ezt bebizonyitani nem tudta, mivel három Magura is volt s azok közül nem tudván melyik tulajdonképen az övé, perét elvesztette.

1883-ban*U. o. 6. B. Kis-Magura a fiskusnak itéltetett, 1854-ben*U. o. perújitás folytán a Rácz család kezében maradt.*Lásd Galgó-Magura vagy Kishegynél.