{405.} Korbfalva.

Korbfalva 1603-ban*Urb. et conscr. fasc. 16. nr. 19. emlittetik először, mint a kővári uradalom kisbunyi járáshoz tartozó falu, Szakatura, Sásza, Mályán, Preluka, Nagy- és Kis-Buny társaságában.

Minthogy az emlitett összeírás szerint új falu volt s mint ilyennek szabadalmai ki nem teltek s minthogy az új falvak rendesen 14 évi szabadalomban részesültek: Korbfalva a XVI-ik század utolsó évtizedének valamelyik évben keletkezett.

1604-ben*Proclam. e falu jövedelmét Básta kisbuni Vajda Jánosnak adta, több községgel együtt, a neki kölcsönzött pénz fejében.*L. Torda-Vilmánál.