Kucz.

1465-ben*Gr. Bethlen ltár. fordul elő Cutz néven mint possessió vagy olyan birtok, melyen laknak; Keresztély és Gáspár lakosai emlittetnek. Ekkor a Bethlenek birják. Fellak és Kerlés körül feküdt s valamelyik községbe olvadhatott be. Kérdés: vajjon nem az elpusztult Bizkut értendő alatta?