Lánaháza.

Nevének változatai: 1325-ben*Gr. Erdődy ltár Galgóczon, 96. f. 22. Lanakhaza. 1335-ben és 1360-ban is*U. o. Leélhaza.

Nevét ily nevü alapitója után kapta. 1325-ben*U. o. a Bánffy Dénes fiai közötti osztály szerint Lanahaza Istvánnak jutott.

1335-ben*U. o. István ezen és több birtokát cserébe adta Tamásnak ennek nógrádmegyei birtokáért.

1366-ban is a Bánffyak kezén van. Hol feküdt s vajon nem a későbbi Lalhaza vagy a mai Lábfalva-e ez? Adatunk reá nem lévén, ennek eldöntését a jövőre bizzuk.