Lokson.

Nevének változatai: 1378-ban*Dl. 28066. Lokson. 1658-ban*Várm. jk. Lonkafalva. 1743-ban*E. F. K. III. 238. J. Luncsen. 1759-ben*Várm. jk. Luncsenyilor. 1831-ben*Cons. stat. topogr. 96. l. Luncsin, Lunkafalva praedium vagy puszta. {62.} Lokson először akkor emlittetik, midőn azt Lajos király, reája szállván, 1378-ban*Dl. 28066. Bebek Györgynek és Imrének adományozta oda.

1593-ban*Torma gyüjt. Bornemissza Zsófi Saffarith Györgyné többek közt azt is Kendi Gábornak adja.

1743-ban*E. F. L. III. 238. J. gr. Csáky Imre magvaszakadtával e pusztát a fiskus gr. Csáky Borbála br. Bornemissza Jánosné és Kata br. Haller Györgyné, Lázár Druzsiánna Henter Dávidné és Lázár Ádám, Gábor s Antaltól el akarta foglalni, de ezek ellene mondottak.

1759-ben*Várm. jk. Preluka és Luncsenyilor nevü puszták Klicz, N.-Lózna és Szurduk közt emlittetnek.

1831-ben*Cons. stat. topogr. 96. l. br. Jósika Miklós birtoka, mely kezdettől fogva Szurdukhoz tartozott,*Várm. jk. ekkor Kőlóznához tartozó puszta, van 25 lakosa.