Lonkafalva.

Nevének változatai: 1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Zlatina. 1579-ben*Gyf. Cent. D. 67. Lonkafalva. 1596-ban*Gr. Kornis ltár. Longafalva. 1597-ben*Km. Neor. D. 22. Lonkafalwa, más néven Zlatina. 1602-ben*Torma gyüjt. Jonkafalva. 1680-ban*Gr. Kornis ltár. Lunkafalva. 1694-ben*Proclam. Lunka, mint szántóföld.

Lunca*Cihac I. oláhul lankás, oldalos helyet jelent.

Jelenleg Kaczkóhoz tartozó puszta, Kápolnok és Kaczkó között fekszik, Tőkepataka átellenében a Szamos jobbpartján.

1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. emlittetik, hogy e birtokot, mely Kolostor-Váddal, Kápolnával együtt fordul elő, Csicsóvár egykori ura Péter moldvai vajda adományozta a kolostorvádi ó hitü kolostornak s az ott székelő püspöknek.

1567-ben*Torma gyüjt. Tunyogi Dávid birja.

1579-ben*Gyf. Cent. D. 67. birtokosa Veres Lukács. Fekete Péter és Márián lakosok emlittetnek.

1590-ben*U. o. 89. Veress Demeter emlittetik.

1695-ben*Km. Szolnok int. V. 18. Révi Veress Demeter, mivel hadba kell mennie, e birtokát, mely Szentbenedeki Keresztury Kristófnál 400 frton van zálogban, nejére Juhos Zsuzsánnára hagyja.

1696-ban*Gr. Kornis ltár. Báthory Zsigmond Veres Demeter magvaszakadtával e birtokot Keresztury Kristófnak adományozza. Ő birja 1599-ben*U. o. is, midőn itt 16 jobbágya van. 1602-ben*U. o. Básta György meghagyja a szamosujvári vár praefectusainak és kapitányainak, hogy Kornis Boldizsár ezen birtokát, mely Tőkepataka, Ujfalu és Gosztilla közt emlittetik, a dulástól kiméljék meg.

1617-ben*8. L. Reg. 250. a fejedelem itt lévő jobbágyokat a Kornis családnak adja.

1625-ben*Km. Metal G. 9. birtokosa Kornis Boldizsárné Keresztury Katalin.

{67.} 1640-ban*Gr. Kornis levéltár. Kornis Ferencz birja.

1658-ban*Torma cs. levéltára. Kornis Ferencznek itt 8 adózó jobbágya volt.

1659-ben*Gr. Kornis ltár. a tatár rabságba esett Kornis Ferencz kiváltására ezen Tőkepatakához tartozó falut Vajna Péternek vetették zálogba, de 1675-ben Kornis Ferencz magához váltotta.

1668-ban*U. o. birtokosa Kornis Boldizsár.

1680-ban*U. o. Kornis Boldizsár Lonkafalvát 600 frtért zálogba adja Deési Alvinczi Andrásnak oly feltétellel, ha ezt a török lefoglalná, vagy elpusztulna, akkor Dalmárt kapja helyette. A következő évben Kornis Boldizsár magához váltotta.

1694-ben*Proclam. Lunka szántót (agrum) Baróthi János Vajda Jánosnak engedi át, ekkor mint Kaczkóhoz tartozó szántó emlittetik.

Kezdettől fogva oláh lakosai voltak, 1658-ban*Adóösszeírás. mint oly helység emlittetik, melynek oláh papja van. Jelenleg egy pár házból áll s Kaczkóhoz tartozó puszta.