Lozna (Uj-).

Nevének változatai: 1592-ben*Km. prot. A. 286. Vy-Lozna. 1596-ban*Km. Lymbus. Loznapatak, mint kaszáló.

Kő- és Nagy-Lozna körül feküdt, valószinüleg a Loznavölgyében.

Új-Lozna 1592-ben*Km. prot. A. 286. fordul elő legelőször, midőn Csáky László fia István itteni részét Bornemisza Benedek fiának Zsigmondnak adta cserébe.

Kő- és Nagy-Lozna körül feküdt, valószinüleg ezekbe olvadt bele.