Majlad.

Nevének változatai: 1615-ben*8. L. Reg. 13. Majlad.

1615-ben*U. o. Bethlen Gábor Rettegi Folti Gergelyt s testvérét Pribék Tamást ezen, valamint Disznópataka, Ilondapataka birtokában megerősitette.

1672-ben*Torma gyüjt. Folthi Gergelyt új adomány czimén itteni birtokába beigtatják.