Mihályháza.

Kezdet óta a Bánffyak birtoka. 1291 után keletkezett, mert az ekkori Bánffy birtokok közt nem emlitettek. 1325-ben*Gr. Erdődy ltár Galgóczon. a Szőcs vizénél fekvő Mihálháza a Bánffy Dénes fiai között történt osztály szerint {164.} ifj. Dezsőnek jutott. Mikor pusztult el, nem tudjuk. Lehet, hogy más község, más néven keletkezett helyén, de hogy melyik, esetleg előkerülhető adat adhatja meg reá a feleletet.