Mikestelke.

Nevének változatai: 1314-ben*Magyar Nemz. Muz. Mykusteleke. 1320-ban*Dl. 1991. Mikesteleke. 1357-ben*Gr. Wass levéltár. Mykus.

Nevét ily nevü alapitója után kapta. Egykoron község, most első megnevezésekor Pánczélcseh határában levő földrész. 1320-ban*Dl. 1991. a Sombori nemzetségbeli Teke János, Botos Miklós és Ördög András, mind Mihály fiaié. Tőlük elvette Róbert Károly s Elefánthy Dezsőnek adta oda.*V. ö. Sz.-Zsombor. 1331-ban*Erd. Muzeum. ugyancsak Róbert Károly nekik visszaadta. 1537-ben*Gr. Wass ltár. Wass, máskép Vörös (Ruphy) Tamás birja. Elvesztvén önállóságát, Szent-Katolna határába olvadt s 1441-ben*Dl. 27475. és 76. mint földrész emlittetik.*V. ö. Szent-Katolna. Itt két Mikesteleke fordul elő, egyik Pánczélcseh, a más Szent-Katolna határában, valószinüleg a kettő egy, mert a két, ma is fennálló község egymással szomszédos lévén, Mikestelek valahol a kettő közt feküdt s most ide, majd amoda tartozott.