Milő.

Nevének változatai:1473-ban*D. 27521. Mylew. 1521-ben*Gr. Wass ltár. Mellew.

Milő mint puszta 1473-ban*Dl. 27521. emlittetik először, midőn néh. Czegei Wass János leánya Dorothea Réczei Gergelyné atyjának itteni és czegei, szentgotthárdi, vasasszentiváni és vizszilvási részeiből osztályt követel Wass István, Pál, János, Zsigmond és Domokostól, valamint Katalin néh. Wass László leánya Kendy Antalnétól, a mit azok megtagadtak.

1521-ben*Gr. Wass ltár. Czege határában egy földrész.

1587-ben*U. o. is ugyanott fordul elő s ezóta többször emlittetik mint határrész az újabb időben is.*V. ö. Czegével.