Paptelke.

Nevének változatai: 1173–1196 közt*Haz. Okmt. VII. 20. Papteleke. 1370-ben*Gróf Bánffy ltár 57. nr. 85. Paptelke, másként Gyrewkuth.

III. Béla király*1173–1196 közt. ezen Popteleke birtokot Görögországban szerzett érdemeikért Lob-nak és testvérének Tamásnak,*Haz. Okm. VII. 20. a mostani gróf Wass család ősének adományozta.

{405.} Lobról e birtok fiára: Csomára (Chama) szállott, kit is 1230-ban*Hazai Okmtár VII. 20. IV. Béla király ebben meg is erősitett.

1660-ban*E. F. L. III. 225. C. Paptelke völgy Székváros határában a fiskusé, s minthogy Kendermart is Szék határában feküdt, világos, hogy ez is a régi Paptelke. Különben sem felel meg valami papi teleknek sem. Széken, vagy Szent-Egyeden, már csak azért is, mert a fiskusé.