Rigótelke.

Nevének változata: 1320-ban*Dl. 1991. Rigotheleke.

Rigotheleke 1320-ban*U. o. a Sombor nemzetség tagjaié, nevezetesen Mihály fiai: Teke János, Boros Miklós és Ördög Andrásé. Tőlük I. Károly király elvevén, Elefánthy Dezsőnek adja.

1331-ben*Erd. Múz. I. Károly kir. nekik visszaadta.

1639-ben*V. Ö. Magy. Köblössel. Magyar-Köblös határhelyei közt fordul elő.