Rohmező.

Nevének változatai: 1584-ben*I. Lib. Reg. Sig. Báthory 251. Rohmezeő.

Magyar-Lápos tartozéka volt, de mint ilyen még 1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. a tartozékok közt elő nem fordul, csakis 1584-ben emlittetik először, tehát 1553–1584 közt keletkezett.

{578.} 1584-ben*I. Lib. Reg. Sig. Báthory 251. Báthory Kristóf, utóbb Zsigmond lakosait a 30-ad fizetése alól szegénységük és szűk, terméketlen területük miatt felmenti.

Hogy ezen község alatt az O.-Láposnál emlitett Ruoja, vagy a később keletkezett Rojahidja értendő, az adatok hián eldönteni, valamint egykori fekvését meghatározni nem tudjuk.