Szászmező.

Neve 1553-ban*Transilv. fasc. 9. no. 69. Zazmezeu. Szász telepesek után kapta nevét.

Csicsóvár tartozéka a Lápos vidékén, de mint ilyen csak 1553-ban*U. o. emlittetik először. Libaton és Lápos-Debrekkel egy biró alatt. Vajdája Eleczke György. Ekkor van benne egy kapu, két szegény és egy elpusztult ház.

1602-ben*N. R. A. fasc. 1717. nr. 27. Báthory Zsigmond Szászmezőt, mint az Oláh-Láposhoz tartozó pusztát azzal együtt Kamuthi Farkasnak adományozta. Valószinü, hogy ezután Oláh-Láposba olvadt be, adataink többé nem emlitik.

Jobbágyszolgálmányok: 1552-ben*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Libaton és L.-Debrekkel együtt adtak 25 köböl zabot, másfél köböl gabonát, 20 csirkét, 4 bárányt, 3 fejős tehenet, 2 pint vajat, összese 18 frt 25 denár értékben.

1553-ban*U. o. évente Szent-Márton napon jobbágyai fele 16, másika 8 denárt fizet. Szt.-Györgykor juhaikból 50-edet adnak.*Bővebben Csicsóváránál.