Szurduk (Kis-)

másként Kásapataka.

Kezdettől fogva Szurdukhoz s ezzel együtt Almásvárához tartozott s mint ilyen, 1652-ben fordul elő, midőn a többek közt Kis-Szurdukot is Csáky István Kemény Jánosnak adja zálogba.*Km. prot. IIIII. 75. Nagy-Szurduk körül feküdt.