Szolgabirák.
(Bilochi, vice judices nobileum.)*2. Hodor, Dob. Esm. 458. l. és Függ. 7, 8. l.

1315-ben*3. Gróf Teleki ltár. Gyula János a Márton fia.

1379-ben*4. Gr. Wass cs. ltára. Fermesi Mihály, Kege Péter.

{310.} 1470-ben*1. Gr. Bánffy ltár. Kidei Frank és Manyiki László v. j.

1562-ben*2. Gyf. kápt. Cent. C. 46. Gőczi Gőczy János v. j. 1587-ben is.*3. Erd. Tábla, Vegyes periratok.

1574-ben*4. Km. Doboka T. 33, 59. Esztényi Kovachy Márton.

1576-ban*5. U. o. K. 94. Bozzási Bercsényi Miklós, Apáthi Ercsényi György.

1582-ben*6. U. o. Bádoki György vice szolgabiró 1586-ban is.*7. Gyf. Cent. C. 56. és Extra ord. AA. 5.

Fodorházi Czompó Sebestyénnel v. j. n.

1600-ban*8. Gr. Kornis ltár és Gyf. Miscell. III. f. 5. nr. 26. Bádochi János és Kisdevecseri Balay Mihály.

1608-ban*9. Gr. Kornis ltár. Kovács Benedek.

1609,*10. Km. Doboka 35. 1612-ben*11. Gr. Kornis ltár. Kidei Manj (Móni vagy Monai) Mátyás 1620-ban is*12. Dr. Vajda cs. ltára Alparét. és Bádoki Becsky András v. j. n.*13. 1612. Km. Doboka M. 9.

1617-ben*14. Dr. Vajda cs. ltára Alparét. Bádoki Benedek.

1619-ben*15. Gr. Kornis ltár. Mányiki Mikola János, Szentegyedi Rátonyi Miklós és Gőczi János 1614-ben is,*16. Földvári levéltár. Némai Miklós.

1620–24-ben*17. 13. Lib. Reg. 32. és Km. prot. C. 102. Veresegyházi Szilágyi János 1635-ben is.*18. Gr. Kornis ltár.

1620-ban*19. Gyf. Divers. II. f. 4. nr. 5. és E. F. L. XV 1/2. 44. C. 1620. Dobokai Tordai Imre, Pánczélcsehi Vajda János, Barcsay György, Putnoki János.

1627-ben*20. Km. Lymbus. Galaczi Szigethy György és Tordai György, ez utóbbi 1643-ban is.

1629–30-ban*21. Km. Doboka K. 10. Balogh Dániel.

1630-ban*22. Km. Lymbus. Szentegyedi (Literatus) vagy István Deák.

1632-ban*23. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Kidei Kovách Balázs deák, Nagydevecseri Elek Istvánnal 1637-ben is.*34. Km. Lymbus.

1633-ban*25. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Kidei Lajos Mátyás.

1634-ben*26. U. o. Kidei Komjáthy Mihály, az előző évben Derse előnéven.

1638-ban*27. Km. Doboka K. 29. Kidei Péter deák és Galaczi Farkas. Ez utóbbi 1649-ben is*28. U. o. v. j.

1640-ben*29. Gróf Kornis ltár. Pánczélcsehi Vajda alias Bád János, Nagy-Baczoni és Buzai Gyöngyösi Tamás deák.*30. 1642. Földvári ltár.

1641-ben*31. Doboka jkönyv. Orsz. ltár. Gyöngyösi Tamás, Szentegyedi Rátonyi György és Kidei Butka György, 1647-ben is ugyanazok.*32. Gr. Kornis ltár.

1643-ban*33. Gr. Bethlen ltár. Szászczegői Gyerő Ferencz és Galaczi Farkas v. j. n.

{311.} 1649 január 16-án*1. Km. Doboka K. 25. és 24. Lib. Reg. 196. Szászczegői Köblösi János és Gőczi Becze (Becse) János deák, Buzai Gyöngyösi István, Galaczi Farkas, Csomafái Butka György (1643-ban is), Bádoki Székely Bálint, Kidei Balázs deák, Kidei Horváth György, Dobokai Tordai Imre választattak meg*2. Dobokamegyei jkönyv. Orsz. ltár. v. j. nob. 1652-ben is.*3. Erd. Tábla, Vegyes periratok.

1650-ben*4. Gr. Kornis ltár. Szászczegői Gyerő Ferencz, Bádoki Székely Bálint, Csomafái Butka György v. judl., ez utóbbi 1661-ben*5. E. F. L. XIX. 22. A. szolgabiró.

1651 junius 17-én*6. Dobokamegyei jk. Szászczegői Gyöngyösi István.

1652-ben Gerő Ferencz, Gőczi Becze János v. jd.

1654-ben*7. Gr. Kornis ltár. Kidei Henczes György, 1661-ben*8. E. F. L. XIX. 22. M. is szolgabiró.

1656-ban*9. Gr. Kornis ltár. Ősi Sárközi István vj.

1658-ban*10. 27. Lib. Reg. 20. Szászczegői Balogh János, 1663-ban*11. E. F. L. XII 1/2. 44. C. is.

1661-ben*12. Km. Doboka fasc. 22. Miscell. v. j. nobileum: Ifj. Galaczi Szigethy György, Sajó-Szentandrási Erdélyi Mihály, ez 1656-ban is,*13. Gr. Kornis ltár. Sámuel deák, Buzai Gyöngyösi István, Butyka György, Iklódi Henczés György, 1665-ben*14. Km. Lymbus. Lugosi Miklós és Kidei Illyés György.

1663-ban*15. Erd. főkormsz. ltár. Kovácsi ügyv. 52. Galaczi Szigethy György v. judl. 1662-ben is.*16. Km. Lymbus.

1664-ben*17. U. o. Sárvári, 1668-ban Csernátoni Csiki Miklós, 1685-ben is*18. U. o. és Sajószentandrási Deési Kocsis János,*19. Orsz. ltár. ez 1677-ben is.*20. Km. Lymbus. Jurassor (juratus assessor) Pánczélcsehi Nagy János 1664.*21. U. o.

1668-ban*22. Dr. Vajda cs. ltára. Magyar-Köblösi Diósy János, Széki Balogh István, Kidei Illés György.

1670-ben*23. Gr. Kornis ltár. Szénási Miklós.

1671-ben*24. U. o. Rettegi Viski György. 1671-ben*25. Km. Lymbus Gr. Kornis ltár. Szentgotthárdi Rácz János, 1679-ben is. 1672-ben*26. Gr. Kornis ltár. Nagydevecseri Somay Pál, 1675-ben is.

1673-ban és 74-ben*27. U. o. Sárvári és Rettegi Viski György v. judl., de ez 1685-ben jurassor.*28. Km. Lymbus. Rettegi Kölcsey Tamás alterjurassor, 1672-ben és 75-ben*29. Gróf Kornis ltár. szászczegői előnéven is emlittetik Oláhvásárhelyi Gazdagh Sándor jurassorral együtt.

1674-ben*30. Dr. Vajda cs. ltára. Kidei Nagy Miklós.

1678-ban*31. Gr. Kornis ltár. Nagydevecseri Somay Pál v. j. és Csomafái Butiska (Butyka?) György v.*32. E. F. L. XII 1/2. 44. C.

{312.} 1680-ban*1. E. F. L. XII 1/2. 44. C. és 1683-ban Sárvári Csiki Mihály (Miklósnak is írják).

1682-ben*2. U. o. Szászczegői Balogh János és Sárváry Csürei Pál assessor és Deési Kocsis János v. j.

1683-ban*3. Gr. Kornis ltár. Sajóudvarhelyi Váraljai György, Csomafái Bukoviczy István*4. Dr. Vajda cs. ltára. szolgabiró.

1684-ben*5. E. F. L. XII 1/2. 44. C. Szamosújvárnémethi Sebestyén Mihály v. j.

1695-ben*6. Gr. Kornis ltár. Nagydevecseri Somy György, Borsai István*7. E. F. L. XII 1/2. 44. C. vj. és Pulyoni Szentei Bálint jurassor.

1700-ban*8. Gr. Kornis lt. Székely Zsigmond vj.

1711-ben*9. U. o. Vasasszentiványi Farkas Gábor vj. és 1714-ben*10. U. o. Nagy Zsigmond.

1715-ben*11. Várm. jkönyv. Vasasszentiványi Farkas Gábor, Dersei Varsányi György vj., Magyarköblösi Pataki Samu jurassor.

1715–30-ban*12. Gr. Kornis ltár. Boncznyiresi Fülöp Gergely.

1722-ben*13. U. o. Ujvári Ferencz, Nagydevecseri Somai Péter, Kolozsi Márton. Jurassor Váradi Köblös Péter.

1725-ben Csikszentkirályi Bors Kelemen v. judl. és 1730-ban*14. U. o. Veres Ferenczczel esküttek.

1735-ben*15. E. F. L. XII 1/2 44. C. Széplaki László.

1764-ben*16. Fejérváry Jenő cs. ltára Sárvár. Fejérváry Miklós vj. n. Várfalvi Pálffy Gábor, Gödry Sándor assessorok.

Dobokamegye 8 járásában ezek szerint:

1. Magyaregregyi járás szolgabirái (vicejudices nobilium): Ketheli László 1766–71, Hatfaludi József 1776–84, Ketheli János 1782–1800, Galaczy Farkas 1799–1803, Harsányi József 1798–1807, Matócsi Biró József 1811–19, Hatfaludi Sándor 1819–27, Hatfaludi Hatfaludi Pál 1827–37, Békési György 1842, M. Biró Pál 1861-ben 9 hóig, Prundus József 1863, Pap Dávid 1864-ben.

2. A rákosi járásban: Kabos Farkas 1784–1790-ben.

3. Szentpéteri járásban: Török Elek 1784–90-ben.

4. Pánczélcsehi járásban: Kolozsi Márton 1724, Szénássy András ord. sz. 1760, Korda László 1771, Ladányi József 1784–90, Kökösi Orbók László 1793–1800, Galaczy Farkas 1800–1810, Ugrai Balogh László 1809–32, Durus József 1832–40, Mezei Makab 1861-ben 9 hóig.

{313.} 5. Válaszúti járásban: Csomafái Butyka György 1620 és 1685, Csernátony József 1734, Szénássy József 1763–71, Györffy Ferencz ord. vice 1784, Butka János 1784–1800, Deésfalvi Simon János 1798–1809, Tussa-Ujfalvi Tussay István 1804–1820, Deésfalvi Simon Mihály 1820–24, Kökösi Orbók Elek 1824–32, Törökfalvi Török Károly 1832–40, Deésfalvi Simon Elek 1845, Bocskor Mihály 1848–49, 1861-ben 9 hóig Grosa János lett, de nem foglalta el hivatalát.

6. Nagy-Iklódi járásban: Komjáthi Mihály 1631, Szilvási Endre 1632–43, Felsőtőki Visky Péter 1722-ben vice, Ketheli János (dobokai) 1726 v., Szarvady József 1755 szept. 12, Aranyosrákosi Babos László 1779–82-ben vice, Székely István 1758–71 és 1777-ben is,*1. Dr. Vajda cs. ltára. Bors Pál 1771–84, Ladányi László 1771–90-ben vice. Nagy-Dobai Décsey Zsigmond 1784–90,*2. Életrajza: Hodor, Dob. Esm. 466. l. Török Elek 1796–1800, Kalotaszentkirályi Székely Dániel 1800–1832, Magner Ignácz 1832, Csiky László 1861-ben 9 hóig.

7. Széki járásban: Székely István 1771, Almady Zsigmond 1788–1796, Sepsiszentiványi Henter Dávid 1796–1800, Harasztosi Demjén Mózes 1800–1809. 1795-ben*3. Szamosújvár v. lt. 20. viceszolgabiró. Altorjai Kasza József 1809–13,*4. Szamosújvár v. ltára. Szoboszlay Ferencz 1813–17, Csik-Pálfalvi Szebeny Antal 1818–32, Magyarpalatkai Jánosy Gergely 1832–37-ben is, Gerő József 1861-ben 9 hóig.

8. Búzai járásban: Bakk László 1771, F.-Kápolnai Kakucsi Ferencz 1796–1809, Bartha Antal 1809–32, K.-Budaki Rettegi László 1832–33, Nagyváradi Veres Ferencz 1833–37, Felszeghy Ádám 1861-ben 9 hóig.

9. Kerlési járás: Pókakereszturi Székely Miklós 1771, Demén Mózes 1796–1800, Szentgerliczei Gagyi Mihály 1800–1807, sajószent-andrási lakos,*5. Hodor. Függ. 4. l. Domáldi Felszegi Péter 1817–32 és 1848-ban. Mivel a puskaporos szekeret, melyet Urbánhoz akartak szállitani, lefoglaltatta, ezért 1848 őszén német s oláh lándzsások melegföldvári házáan meggyilkolták. Felszegi Károly, Petricsevicsi és Széplaki Horváth Dániel 1832–33, Cserényi Dániel 1833–1848-ban is, Szabó György 1848 – mindkettőt Urbánhoz hurczolták, – Fejérvári Károly 1861-ben 9 hóig.

10. Borgói járásban: Magos Pál 1771, Székely Zsigmond 1796–1809, Kakucsi Ferencz 1810–16, Domáldi Felszegi Sándor 1816–32, {314.} Báró Schaller Károly (Löventhali) 1832–33, Makkai Ferencz 1833–37-ben is, Bodó Sándor 1861-ben 9 hóig.

1848-ban Kolozsi Farkas.*1. 1848/49-iki munkám 117. l.

Keczeli Károly és 1849-ben Kovács Pál hidalmási járásban. 1850-ben Kolozsvárt cs. kir. haditörvényszék elé állitva, fogságot szenvedett.*2. Ellenzék 1899. évf. 79. sz.

Az 1854. évi német politikai felosztást 1860 október 20-án Dobokavármegye eltörölvén, az alkotmányos rendszer szerint állitotta be s választotta meg tisztikarát, de úgy ezek, mint a szolgabirák 9 havi működésük után jobbára fizetést sem véve fel, hazafiságból a politikai rendszer változtával lemondottak.

1862-ben szolgabirák: Kovács Lajos 1865, Leményi János, Pap Dávid, Hatfaludi Zsigmond 1865, Kozmi Pantilimon, Kászonyi Ferencz 1865-ben is, ifj. Boheczel Sándor 1865-ben is, Csobánczi Pál, Barabás Ferencz, Vitéz Gergely.

1865-ben Lup Tivadar, 1866-ban Molnos Elek, Leményi János, Kropácsek Hippolit, Török József, Pap László.

1867 és 1868-ban szolgabirák, segédszolgabirák:

Felső kerület: Magyaregregyi járásban: Hatfaludi Mór, s. Prundus János volt szolgabiró. Iklódi járásban: Csiki László, s Pálfi Albert, 1869-ben Borbély Mihály. Pánczélcsehi járásban: Hatfaludi Zsigmond, s. Porucz Gyula. Válaszúti járásban: Br. Bánffy László, s. Boér Gyula, 1869-ben Bánffy helyett.

Alsó kerület: Búzai járásban: Felszeghy Ádám, s. Ferenczy Benő. Széki járásban: Anka Péter 1869-ig, alispán lett. 1869-ben Kászonyi Ferencz, 1873-ban Keczeli Ferencz előde helyett, s Molnos Elek volt szolgabiró. Kerlési járásban: Fejérváry Károly, s. Csobánczi Pál. Borgói járásban: Lup Tivadar, s. Fogarasi Lajos.

1871-ben a 8 szolgabirói járás helyett 6 szolgabirói járásra osztották föl a megyét s lett: a magyaregregyi s almási járásban Hatfaludi Mór, a pánczélcsehiben Hatfaludi Zsigmond, a dobokaiban Csiki László, a búzaiban Kászonyi Ferencz, a kerlésiben Fejérvári Károly, a sajóiban Bodó Sándor.