Szállásbiztos.
(Stationalis commissarius.)

A kir. főkormányszék rendelete folytán állittatott fel e hivatal. Előbb egy, később 1827-ben kettő is viseli e tisztet; fizetése 50 r. frt. Az utazó katonákat kalauzolja s szolgáltatja ki élelmüket a gabonaraktárakból. M.-Egregyen volt állandó helye és a raktár számára nagy épület. 1832-ben febr. havában innen Sajómagyarosra tétetett a főkormányszék rendelete folytán.

Szállásbiztosok: Babos Antal 1810-ig, Szabó Márton 1813–16-ig, {316.} Csukás Lajos 1816–20-ig, Csomafáy Elek 1830-ig, Szabó Mihály 1827-től, 1837-ben is, Zsigmond Lajos (alsószentmihályfalvi) 1831–32-ig, Kétheli László 1832–33-ig, Fogarasy István 1831-től, 1837-ben is.*1. Hodor, Dob. Esm. 482. l.