Élelmező biztosok.
(Magasinales, Contractionales, Marschuales, Comissarii.)

A katonaság gabona, széna, abraktáraira ügyelnek. Fizetésnélkül való tisztség. A szállásbiztosnak segédjei. Állandó katonaság elhelyezése helyén laknak s az oda beszolgáltatott élelmiszereket számadás terhe alatt szolgáltatták ki. Dobokavármegyében a XIX. században lovas katonaság volt elhelyezve. Igy: Ugruczon, Drágban, Vajdaházán, Szótelkén, Magyar-Derzsén, Poklostelkén és Borsán; Sajómagyaroson, Bilakon és II. Rákóczi Ferencz fejedelem idejében Bonczhidán.*2. U. o. 483. l.

1794-ben*3. Hodor, Függ. 4. l. Deésfalvi Simon Kristóf kir. dézmatáros.

1804-ben*4. U. o. 8. l. Soproni Horváth Mihály élelmező biztos.