Királyi ügyész, közvádló és védő.
(Fiscalis, procurator.)

1740. év óta áll fen e hivatal. A főispán nevezte ki 1848 előtt; fizetése 80 frt a vármegye pénztárából.

Ügyészek: Kökösi Orbók György 1796–1800-ig, Nagyalmási Balog Antal 1800–1824-ig, Tompaházi Ladányi Gergely 1825–32-ig, Szárazajtai Nagy István 1832–34-ig, Butka Péter 1834-től.

1868-ban Nagy József főügyész 1871-ig.

1867-ben Muntyán Ágoston al-, és 1871-ben főügyész.