Mérnök, földmérő.
(Geometra, ingeneur.)

II. József császár parancsára 1785-ben állitották be a megyei mérnöki hivatalt. Ekkor 400 frt fizetése volt a kir. pénztárból.

Ezek sora: Bodoky Mihály 1785–1809-ig, Hermán Sámuel 1810–1819-ig, Schilling János 1819–24-ig, Szilágysomlyói Andrásy Antal 1824–30-ig, Kászonjakabfalvi László János 1830-tól, 1861, 1867 és 1871-ben Bodor Károly, 1875 okt. 12-én Székely József.