Vajszoló.

Nevének változatai: 1345-ban*10. Gr. Wass ltár. Vizonlotheluk. 1473-ban*11. Dl. 27521. Wayszoló, mint puszta.

1345-ban*12. Gr. Wass ltár. Viszlótelek Czege azon felerészéhez tartozott, mely Emich fia Wass Miklós birtoka volt.

{62.} 1473-ban*1. Dl. 27521. mint puszta emlittetik, midőn néh. Czegei Wass János leánya Dorothea Réczei Gergelyné, atyjának itteni és czegei, szt.-gotthárdi, vasas-szt-iváni és vizszilvási részeiből osztályt követel, Wass István, Pál, János, Zsigmond és Domokos, valamint Katalin néh. Wass László leánya Kendi Antalnétól, amit azok megtagadtak.

1507-ben*2. Km. prot. O. 80. és Doboka V. 35. Czegei Wass Balázs, egy a czegei határban fekvő Kis-Vajszoló nevü erdő felét Wass István fiának Mihálynak adja cserébe.