Sebészek.
(Chyrurgi.)

1813 óta van mindenik kerületben egy-egy. Kineveztetésök a főorvosokéval egyenlő. Fizetése 80 frt. Kötelessége a himlőoltás, a marhák betegségeiről jelentést tenni, az ujonczok megvizsgálása stb.

Sebészek voltak: Gloria Nikodém 1796–1800. György István 1800–1820. Erensbergi Schmidt Antal 1813–20. Kuncz Ignácz 1825–1837-ben. Kolozsváry Sándor 1820–1825-ben. Gergelyfi János 1825–1828-ban. Albisi Bakcsi János 1828 és Kuntz Ignácz 1828-ban.

1861-ben sebészek: Reich Albert és Gombos Mihály, ez 1863 és 1871-ben is. Csiky József 1866-ban*2. Hodor. Dob. Esm. 477. s köv. l. Függ. 9. l. 1865 és 1871-ben az alsó kerületben Veszprémi Ferencz, a felsőben Gombos Mihály alorvosok.

Állatorvosok: 1864-ben Reich Albert. 1871-ben Reichels Ferencz a felső, Wünsche Ágost az alsó kerületben.

A bábák (obstetrix) kinevezése és hivatalos alkalmazása az orvosokéval egykoru. Fizetésök 50 frt volt. 1800 óta találjuk tényleges alkalmazásban. A bábát is a főkormányszék nevezte ki, az orvosi tanács ajánlatára.*3. U. o.