Levéltárnokok.
(Archivarius.)

A mult század végén állitották fel, ezelőtt a jegyzőknél s a vármegyei főispánnál volt a levéltár, kezelőit ő nevezte ki, a ki székhely szerint vele költözött s állandólag ott tartózkodott. A vármegye levéltárát {319.} 1848 őszén az oláhság Bonczhidán majdnem teljesen megsemmisitette, széthányta, sánczokat tömött be velök s úgy szedték össze némi roncsait s vitette Szamosújvárra 1849-ben a magyar kormány; 1850–1851-ben Nagyajtai Kovács István történetiró rendeztette Szamosújvárt a Placsintár Dávid házában. 1867-ben a vármegye összes levéltára egy ládából állott, melynek felirata: „1605–1792.” évi irományok. Ennyi maradt meg a vandal 1848-iki pusztitásból.

Levéltárnokok: Boros Antal 1793-ban. Harsányi József 1796 és 1800-ban. Liszkay Ferencz 1800–1813-ig. Hatfaludi Ferencz 1816-ban. Somay Elek 1816–17-ben. Barátosi Bucsy Béni 1817–1840-ig. Butka Dániel 1848-ban.

1861 ápr. 18-iki megyegyülés határozata értelmében az iratokat Bonczhidáról és Kolozsvárról Szamosújvárra hozatni rendelték.

Csorba György 1861, 1866, 1867 és 1871-ben ujra. A törvénykezésnél Gidófalvi Károly 1868-ban.

Nagy Sándor 1866-ban.*1. Hodor. Dob. Esm. 472. l. és Függ. 25–33. l.